Ett läsår på furan

I augusti skolas de nya barnen in. Det är viktigt att barnet får en bra start på Furan. Det är ett spännande steg ut i den stora vida världen när barnet börjar på förskolan för första gången. Vi lägger upp inskolningen utifrån varje barns behov och den brukar ta upp till två veckor.

Vi arbetar ofta utifrån olika block eller teman. Dessa block och teman kan vara allt från veckovis till ett helt läsår. Vi har till exempel haft ett superhjältetema som genomsyrat verksamheten under hela läsåret.

Vi har en fixardag i oktober då föräldrarna hjälps åt att storstäda och utföra mindre reparationer. Fixardagen avslutas med en middag för föräldrar och personal som anordnas av föräldrarna till de äldsta barnen. Furan är en liten förskola där barn, föräldrar och personal känner varandra. Genom att arbeta och ha roligt tillsammans främjar vi gemenskapen även bland de vuxna på Furan.

På senhösten bjuder personalen på en soppmiddag där föräldrar, barn och syskon är välkomna. Vi äter och umgås på förskolan och det är ett mycket uppskattat evenemang

Inför julen pysslar vi, gör paket och sjunger julsånger. Familjerna är välkomna på vårt Luciafirande och på en julfest för barn, föräldrar och personal.

Vi pysslar runt påsk och klär ut oss till påskkärringar och påskgubbar. På våren har föräldrarna ytterligare en fixardag.

I mars har vi en övernattning på Furan för de barn som fyllt 4. Personalen och barnen äter tillsammans och har alltid något spännande på gång då.

Innan sommaren får avgångsbarnen gå på en övernattningshajk som är mycket uppskattad. Strax innan midsommar har vi en sommaravslutning för alla familjer och personalen.

När det gäller lov, taxa mm. följer Furan Vallentuna kommuns riktlinjer.