Föräldrakooperativ

Furan är ett föräldrakooperativ, vilket är en typ av organisation där föräldrar går samman för att ta hand om och driva en förskola eller annan barnomsorgsverksamhet.

Föräldrakooperativet fungerar genom att föräldrarna tillsammans tar på sig ansvaret för att driva verksamheten. På Furan gör vi detta genom att ställa upp som vikarie vid behov, städa lokalerna veckovis samt underhåll av Furans lokaler och anläggningar genom våra ”Städ- och Fixardagar”.

Föräldrarna väljer en styrelse eller ledningsgrupp för att organisera och ta beslut för kooperativet. Styrelsen kan tillsätta personal och hantera ekonomin, medan föräldrarna själva kan hjälpa till med att ta hand om barnen och stötta verksamheten på andra sätt. Personalen ansvarar för allt det pedagogiska arbetet och dagomsorgen.

Föräldrakooperativet är ett attraktivt alternativ för föräldrar som vill ha en mer direkt inverkan på sina barns förskoleupplevelse och som vill ha mer kontroll över hur barnomsorgen organiseras. Det är också ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ eftersom föräldrarna kan dela på kostnaderna för personal och andra resurser.