Furans vision och mål

Garage

Furans värdegrund

”Om jag blir sedd, då är jag trygg.
När jag är trygg, då lär jag mig.”

Det är viktigt med vuxen närvaro i dagens samhälle, då det är bristvara i de flesta familjer. Därför prioriterar vi att det alltid finns personal som ser och hör barnet. Att det finns tid för diskussioner och funderingar eller att bara få sitta nära en stund.

Bilmatta

Furans Vision

”En lyckad dag hos oss
är en väg mot en lyckad framtid.”

Vi som arbetar på Furan tror på trygga och glada barn som utvecklas tillsammans. Det ger redskap att klara av olika situationer längre fram i livet. Har man den sociala kompetensen klarar man sig långt.

Målsättning

På Furan är det viktigt att barnen får vara barn. Dagens samhälle ställer stora krav på barn när det gäller självständighet och förmågan att hitta sin väg i en mångfacetterad vardag.

Vi vill utrusta dem med positiv självkänsla och självförtroende genom att ge dem en trygg bas under de första åren. Därför värnar alla på Furan om varandra och barnens empatiska utveckling stöds aktivt.

För att ta vara på barnens rörelsebehov prioriterar vi utevistelsen. Förskolan ligger nära lekparker och skogen och barnen är ute varje dag. Vi låter barnen också upptäcka musik, rörelse och sin skapande förmåga.

Vi arbetar aktivt med styrdokument och har gjort en extra satsning på implementering av den nya läroplanen.

Kontinuerlig fortbildning av personalen är något som vi prioriterar och på Furan använder vi oss av Tyra för pedagogisk dokumentation.

Här kan ni läsa om vår Likabehandlingsplan och rutiner kring sjukdom