Furans vision och mål

bilgarage”En lyckad dag hos oss är en väg mot en lyckad framtid”

Vi som arbetar på Furan tror på trygga och glada barn som utvecklas tillsammans. Det ger redskap att klara av olika situationer längre fram i livet. Har man den sociala kompetensen så klarar man sig långt.

Målsättning

På Furan är det viktigt att barnen får vara barn. Dagens samhälle ställer stora krav på barn när det gäller självständighet och förmågan att hitta sin väg i en mångfacetterad vardag.

Vi vill utrusta dem med positiv självkänsla och självförtroende genom att ge dem en trygg bas under de första åren. Därför värnar alla på Furan om varandra och barnens empatiska utveckling stöds aktivt.

utemotgungorFör att ta vara på barnens rörelsebehov prioriterar vi utevistelsen. Förskolan ligger nära lekparker och skogen och barnen är ute varje dag. Vi låter barnen också upptäcka musik, rörelse och sin skapande förmåga.

Vi arbetar aktivt med styrdokument och har gjort en extra satsning på implementering av den nya läroplanen.
Kontinuerlig fortbildning av personalen är något som vi prioriterar.

På furan använder vi oss av Tyra för pedagogisk dokumentation

Här kan ni läsa om vår Likabehandlingsplan.